Bảng giá học lái xe B2

GÓI CƠ BẢN
4.800.000đ
Không phát sinh chi phí
Học thử miễn phí
Tặng phiếu giảm giá 200.000đ
Không giới hạn các buổi học
Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
Miễn phí thu hồ sơ tại nhà
Đăng ký
GÓI NÂNG CAO
6.500.000đ
Chống trượt thực hành (có đào tạo)
Học thử miễn phí
Tặng phiếu giảm giá 200.000đ
Không giới hạn các buổi học
Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
Chống trượt lý thuyết (có đào tạo)
Đăng ký
GÓI VIP
8.200.000đ
Chống trượt lý thyết 100%
Học thử miễn phí
Tặng phiếu giảm giá 200.000đ
Chống trượt lý thuyết 100%
Học tay lái 1 thầy 1 trò
Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
Đăng ký

Bảng giá học lái xe B1

GÓI CƠ BẢN
6.300.000đ
Bao gồm cả học và thi
Miễn phí hoàn thiện thủ tục
Tư vấn và làm thủ tục tại nhà
Học và thi thử miễn phí
Miễn phí tài liệu học tập
Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
Đăng ký
NÂNG CAO
7.000.000đ
Chống trượt lý thuyết (đào tạo)
Miễn phí hoàn thiện thủ tục
Tư vấn và làm thủ tục tại nhà
Học và thi thử miễn phí
Miễn phí tài liệu học tập
Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
Đăng ký
GÓI VIP
8.500.000đ
Chống trượt lý thuyết 100%
Miễn phí hoàn thiện thủ tục
Tư vấn và làm thủ tục tại nhà
Học và thi thử miễn phí
Miễn phí tài liệu học tập
Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
Đăng ký

Bảng giá học lái xe hạng C

GÓI CƠ BÁN
8.500.000đ
Trọn gói cả học và thi
Miễn phí hoàn thiện thủ tục
Tư vấn và làm thủ tục tại nhà
Học và thi thử miễn phí
Miễn phí tài liệu học tập
Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
Đăng ký
NÂNG CAO
9.500.000đ
Chống trượt ý thuyết (đào tạo)
Miễn phí hoàn thiện thủ tục
Tư vấn và làm thủ tục tại nhà
Học và thi thử miễn phí
Miễn phí tài liệu học tập
Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
Đăng ký
GÓI VIP
11.000.000đ
Chống trượt 100%
Miễn phí hoàn thiện thủ tục
Tư vấn và làm thủ tục tại nhà
Học và thi thử miễn phí
Miễn phí tài liệu học tập
Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
Đăng ký

Nâng hạng bằng lái

B2 ► C
5.000.000đ
Làm hồ sơ trọn gói
Thi ngay sau 2,5 tháng
Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
Hỗ trợ tài liệu ôn thi
Đăng ký
B2 ► D
5.500.000đ
Làm hồ sơ trọn gói
Thi ngay sau 2,5 tháng
Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
Hỗ trợ tài liệu thi
Đăng ký
C ► D
5.000.000đ
Làm hồ sơ trọn gói
Thi ngay sau 2,5 tháng
Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
Hỗ trợ tài liệu thi
Đăng ký