Bước 1: Chọn thầy giáo dậy lái xe

Hình ảnh Họ tên Đào tạo K.nghiệm Trình độ Chọn
 thay-day-hoc-lai-xe-oto-hang-c  Nguyễn Trung Dũng  B1, B2 6 năm Cao đẳng
thay-day-hoc-lai-xe-oto-hang-b2-4 Ngô Văn Nam B1, B2 8 năm Trung cấp
 thay-day-hoc-lai-xe-oto-hang-b2-1 Nguyễn Tiến Hưng B1, B2 6 năm Cao đẳng
 thay-day-hoc-lai-xe-oto-hang-b2-3 Lê Hồng Phong B1, B2, C 13 năm Trung cấp
 thay-day-hoc-lai-xe-oto-hang-b2-2 Đào Anh Dũng B1, B2, C 14 năm Trung cấp

Các bài liên quan

Có thể nhờ người khác đổi hộ bằng lái xe?

Nâng hạng từ C lên E

Nâng hạng từ B lên D

Nâng hạng từ B lên C