Lịch học lái xe

Lịch học lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D của trung tâm VOV

Đăng ký học lái thử miễn phí
không cần đến trung tâm

Chọn thầy dạy theo ý muốn
Lịch học linh hoạt trên cả thành phố

Lịch thi bằng B2 tháng 5

Lịch thi bằng B2 tháng 5

Ban hành quyết định tổ chức thi sát hạch lịch thi bằng B2 theo lịch đã xác định phân bổ,...

Lịch thi bằng B2 tháng 4

Lịch thi bằng B2 tháng 4

Thông báo các bạn học viên nhận lịch thi bằng B2 để sắp xếp thời gian thi mới và cả thi...

Lịch thi bằng B2 tháng 3

Lịch thi bằng B2 tháng 3

Trung tâm dạy học lái xe oto VOV Để đáp ứng nhu cầu của học viên thi bằng lái, trung tâm...

Lịch thi bằng B2 tháng 1

Lịch thi bằng B2 tháng 1

Lịch thi bằng lái ô tô trung bình hai ngày thi một tháng rơi vào các ngày đầu tháng và...